Jestem zainteresowany bezpłatnym testem

Chcę się przekonać jak niewiele dzieli mnie od wdrożenia skutecznego narzędzia do komunikacji z lokalną społecznością.

Twórcą i operatorem platformy SCRIPTOO jest spółka Infor IT Sp. z o.o.,
która jest częścią Grupy wydawniczej Infor PL S.A., wydawcy Dziennika Gazety Prawnej.
INFOR IT Sp. z o.o
ul. Burakowska 14
01-066 Warszawa

biuro@inforit.com