Rozwiązania dla Firm

SCRIPTOO - co to jest?

SCRIPTOO to rozwiązanie, które umożliwia Firmom uruchomienie platformy informacyjnej i komunikacyjnej z pracownikami i partnerami biznesowymi.
Dzięki platformie Firma uzyskuje możliwość samodzielnej publikacji informacji i komunikatów pomiędzy pracownikami a zarządem lub pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. Informacje podawane są w nowoczesny sposób za pomocą serwisu www i aplikacji mobilnej.

Chcę wiedzieć więcej

SCRIPTOO - dla kogo?

Dla Nowoczesnych Firm, które dbają o sprawną komunikację między Zarządem a Pracownikami.
Firmy tworzące biuletyny za pomocą Adobe InDesign, dzięki SCRIPTOO będą w stanie szybko skonwertować swoje wydanie w produkt cyfrowy i opublikować w formacie HTML 5, który jest czytelny i użyteczny zarówno na dużych ekranach, jak i na małych ekranach smartfonów.
Dla Nowoczesnych Firm, które chcą sprawnie komunikować się pomiędzy swoimi oddziałami.
Firmy posiadające liczne oddziały i filie mogą stworzyć wspólną dedykowaną przestrzeń do wymiany informacji. Wszyscy pracownicy firmy mogą odbierać informacje na temat bieżących działań podjętych w poszczególnych oddziałach. Rozwiązanie to pozwala pracownikom poczuć się integralną częścią firmy.
Dla Firm, które tworzą swoje biuletyny/wydania za pomocą innego rozwiązania niż Adobe InDesign.
Firmy, które przygotowują swoje publikacje za pomocą innego rozwiązania niż Adobe InDesign, dzięki SCRIPTOO będą w stanie opublikować swoje wydanie jako produkt cyfrowy w formacie graficznym (PDF), odzwierciedlającym oryginalny układ publikacji papierowej.
Dla Firm chcących wzbogacić swoją stronę www o nowe funkcjonalności.
Strona Firmowa może zostać rozbudowana o moduł/funkcjonalność publikacji wydań cyfrowych lub możliwość logowania do wewnętrznej platformy informacyjnej dla pracowników lub/i partnerów.
Dodatkowo, dzięki integracji SCRIPTOO z aktualnym serwisem, przedsiębiorstwa będą w stanie publikować aktualności w aplikacji mobilnej zapewnionej przez SCRIPTOO.

JAKIE KORZYŚCI DAJE SCRIPTOO FIRMOM I PRZEDSIĘBIORCOM?

Dotarcie do wszystkich pracowników bądź partnerów

Stworzona platforma wraz z aplikacją mobilną pozwala na dotarcie do pracowników z bieżącymi treściami jakie przesyła zarząd firmy. Platforma jest wzbogacona o komunikaty typu PUSH co pozwala priorytetowe treści wysyłać bezpośrednio z komunikatem na telefon pracownika. Zwiększa to szansę zapoznania się z pełną treścią komunikatu. Zarówno platforma www jak i aplikacja mobilna jest przygotowywana w oparciu o szatę graficzną firmy by tworzyć integralną część Firmy.

Nowoczesna obsługa szkoleń

Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie udogodnienia dla firm, które organizują szkolenia oraz konferencje i chcą poprzez aplikację przesyłać jej uczestnikom najnowsze informacje dotyczące wydarzenia np. publikacja rankingów, agendy wydarzenia, materiały konferencyjne dla uczestników.

Dodatkowe możliwości reklamowe, stanowiące dodatkowy kanał przychodowy

Poprzez możliwość osadzania multimediów, video, linków bezpośrednich do stron partnerów biznesowych w cyfrowym biuletynie.

Statystyki czytelnictwa

Poprzez możliwość śledzenia zachowań użytkowników będzie możliwe sprawdzenie jak Pracownicy lub Partnerzy czytają przesyłane treści.

Możliwość samodzielnej i szybkiej dystrybucji cyfrowej wersji biuletynów do pracowników/partnerów

Poprzez możliwość pominięcia procesu logistycznego związanego z dystrybucją klasycznej wersji papierowej biuletynu.